top of page

ESSENCY SERVICES

Consider me your Financial Business Partner

DIGITALE VERWERKING
VAN DE BOEKHOUDING

De boekhouding van je onderneming wordt maandelijks of per kwartaal verwerkt in een boekhoudprogramma. Na het verwerken van je boekhouding ontvang je een overzicht van je Winst -& verliesrekening. Aan het eind van het jaar krijg je ook een balans.

OMZETBELASTING AANGIFTE &
INKOMSTENBELASTING AANGIFTE

Indien je ondernemer bent voor de omzetbelasting aangifte, wordt je omzetbelasting aangifte per maand, per kwartaal of per jaar gedaan. 

Ook zullen wij jaarlijks je inkomstenbelasting aangifte indienen. 

Van beide aangiftes ontvang je een bewijs.

BEDRIJFSANALYSE & JAARRAPPORTEN OPSTELLEN

Wij doen de nodige bedrijfsanalyses om je onderneming richting te geven. Tevens kunnen wij, op aanvraag, jaarrapporten opstellen. 

BEGROTING EN/OF
FINANCIEEL PLAN OPSTELLEN &
ONDERSTEUNING BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERNEMINGSPLAN

Indien gewenst, stellen wij een begroting op om je kosten en je omzet te sturen. Tevens kunnen wij een financieel plan voor je opstellen, bestaande uit een exploitatie begroting, een investeringsbegroting en een liquiditeitsprognose.

Heb je een ondernemingsplan nodig? Dan kunnen wij je zeker ondersteunen in het opstellen van je ondernemingsplan.

ADMINISTRATIEVE COACHING &
CONSULTANCY

Wil je je boekhouding in eigen handen houden, dan is administratieve coaching een goede optie.

Verder fungeren wij als sparringspartner.

bottom of page